جشن تولد با تاخیر

قلبپنج شنبه گذشته به درخواست مکرر بنده جشن تولد 4 سالگیم رو گرفتیم اونم با تم اسپایدرمن یا همون مرد عنکبوتی خودمونشیطان

چشمکصبح پنجشنبه از طرف مهدمون رفتیم برای بازدید از سازمان آتشنشانی و کلی در مورد این شغل چیزهای زیادی یاد گرفتم که چطوری آتیش رو خاموش میکنن و یا اینکه آقای آتشنشان میتونه با دستکش مخصوصش حیوونای خطرناک مثل مارهای بزرگ رو هم شکار کنن.متفکر

قلببعد از مهد هم با بابام رفتیم آرایشگاه تا یه صفایی به موهام بدم و اونجا برای عمو حسنم هم تعریف کردم که تولدم هست و کیکم شکل عنکبوتی هستش و خلاصه تموم اتفاقات تولدم رو بازگو کردم.

ماچعصر هم یکی یکی مهمونهامون اومدن و من روی پاهام بند نبودم و دائم بالا پایین میپریدم و خوشحالی میکردم 

شیطانحالا بماند که بیشتر وقتها گوش به حرف مامانم هم نمیدادم و باهاشون همکاری نمیکردم.گریه

رامتین.امیر محمد. آرش .سام

لبخندفرداش هم رفتیم خونه مامانجونم و کلی با سام و امیرمحمد کوچولو بازی کردیم هرچند امیرمحمد میومد بازیمون رو خراب میکرد و صدای اعتراض سام رو در می آوورد.نیشخند

/ 0 نظر / 41 بازدید